• تاریخ: ۱۳۹۷-۱۱-۱۱
  • شناسه خبر: 10944

اتمام اجرای پروژه های بیولوژیکی صندوق توسعه ملی در ۱۳ حوزه آبخیز زنجان

پیام ملّت – معاون فنی منابع طبیعی استان زنجان از اتمام پروژه های بیولوژیکی صندوق توسعه ملی در ۱۳ حوزه آبخیز شامل ۱۹ منطقه هدف خبر داد. جلیل سلطان نژاد با اشاره به اجرای پروژه های صندوق توسعه ملی در حوزه های آبخیز و ...

پیام ملّت – معاون فنی منابع طبیعی استان زنجان از اتمام پروژه های بیولوژیکی صندوق توسعه ملی در ۱۳ حوزه آبخیز شامل ۱۹ منطقه هدف خبر داد.

جلیل سلطان نژاد با اشاره به اجرای پروژه های صندوق توسعه ملی در حوزه های آبخیز والایش، کبودگنبد، هیدج، کینه ورس ۳ و ۲، خوشنام اظهار کرد: این پروژه ها در مناطق والایش، نادرآباد، طهماسب آباد، الوند، چشین، قشلاق بالاخان، ایوانک، زره باش، قره آغاج و چشمه بار اجرا شده است.

به گفته وی، در حوزه والایش واقع در شهرستان سلطانیه عملیات تبدیل دیمزار به سطح ۳۰ هکتار و نصب آبشخوار به تعداد یک دستگاه اجرایی شده است.

سلطان نژاد  با اعلام اینکه در حوزه آبخیز کبودگنبد نیز در مناطق نادرآباد پروژه های کودپاشی به سطح ۶۸، حفاظت و قرق به مساحت ۶۰ هکتار اجرا شده و یک دستگاه آبشخوار نصب شده است، اضافه کرد: در طهماسب آباد این حوزه نیزعملیات تبدیل دیمزار و حفاظت و قرق به ترتیب به میزان ۳۰ و ۱۳۰ هکتار در دستور کار قرار گرفته و ۶ دستگاه آبشخوار نیز نصب شده است.

سلطان نژاد عنوان کرد: در منطقه الوند حوزه هیدج واقع در شهرستان خرمدره در کنار نصب ۴ دستگاه آبشخوار، ۱۸۰ هکتار عملیات حفاظت و قرق اجرا شد.

وی اضافه کرد: در حوزه آبخیز کینه ورس ۳ در مناطق چشین، قشلاق بالاخان و ایوانک شهرستان ابهر، در مجموع عملیات بذرپاشی به مساحت ۱۰۰ هکتار، کپه کاری و بذرکاری به سطح ۳۱۵ هکتار،حفاظت و قرق به مساحت ۵۷۵ هکتار، نصب ۶ دستگاه آبشخوار و نصب بانکت به سطح ۵ کیلومتر صورت گرفته است.

معاون فنی منابع طبیعی استان ادامه داد: در مناطق زره باش و قره آغاج شهرستان ابهر و در حوزه آبخیز کینه ورس ۲، کپه کاری و بذرکاری به مساحت ۱۸۰ هکتار، حفاظت و قرق به سطح ۱۸۰ هکتار و نصب آبشخوار به میزان ۲ دستگاه اجرا شده است.

این مسئول افزود: در حوزه آبخیز خوشنام هم در منطقه چشمه بار ابهر، تبدیل دیمزار به مساحت ۳۰ هکتار، بانکت گذاری ۱۲ کیلومتر، آبیاری و مراقبت به سطح ۱۲ هکتار انجام شده است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان ادامه داد: در منطقه الوند حوزه هیدج واقع در شهرستان خرمدره در کنار نصب ۴ دستگاه آبشخوار، ۱۸۰ هکتار عملیات حفاظت و قرق اجرا شد.

وی افزود: در حوزه آبخیز کینه ورس ۳ در مناطق چشین، قشلاق بالاخان و ایوانک شهرستان ابهر، در مجموع عملیات بذرپاشی به مساحت ۱۰۰ هکتار، کپه کاری و بذرکاری به سطح ۳۱۵ هکتار،حفاظت و قرق به مساحت ۵۷۵ هکتار، نصب ۶ دستگاه آبشخوار و نصب بانکت به سطح ۵ کیلومتر صورت گرفته است.

سلطان نژاد عنوان کرد: در مناطق زره باش و قره آغاج شهرستان ابهر و در حوزه آبخیز کینه ورس ۲، کپه کاری و بذرکاری به مساحت ۱۸۰ هکتار، حفاظت و قرق به سطح ۱۸۰ هکتار و نصب آبشخوار به میزان ۲ دستگاه اجرا شده است.

وی ابراز کرد: در حوزه آبخیز خوشنام هم در منطقه چشمه بار ابهر، تبدیل دیمزار به مساحت ۳۰ هکتار، بانکت گذاری ۱۲ کیلومتر، آبیاری و مراقبت به سطح ۱۲ هکتار انجام شده است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به فعالیت های کپه کاری و بذرکاری، تبدیل دیمزار، حفاظت و قرق و نصب آبشخوار در حوزه آبخیز چهرآباد منطقه اوزج زنجان سطح اقدامات صورت گرفته نامبرده را به ترتیب ۱۵۰، ۳۰، ۱۵۰ هکتار و ۲ دستگاه اعلام کرد.

وی با بیان اینکه در منطقه آقبلاغ زنجان نیز سطح کپه کاری ۱۵۰ هکتار، حفاظت و قرق ۱۵۰ هکتار و عملیات آبیاری و مراقبت نیز ۱۵۴ هکتار بوده است، اضافه کرد: در حوزه آبخیز چسب در مناطق چسب و قولقاتی ایجرود پروژه های بذرپاشی، کپه کاری و بذرکاری، تبدیل دیمزار، حفاظت و قرق به ترتیب ۱۰۰، ۱۰۰، ۳۰ و ۱۰۰هکتار بوده است، عنوان کرد: علاوه بر نصب ۸ دستگاه آبشخوار، عملیات بانکت گذاری به سطح ۱۰ کیلومتر، نهال کاری به مساحت ۱۰ هکتار و آبیاری و مراقبت به سطح ۲۰ هکتار در مناطق هدف این حوزه آبخیز اجرایی گردیده است.

سلطان نژاد با بیان اینکه میزان پروژه های کپه کاری و بذرکاری، حفاظت و قرق و نصب آبشخوار به میزان ۵۰، ۵۰ هکتار و ۵ دستگاه در مناطق هدف حوزه آبخیز مراش ۱ بوده است، اضافه کرد: در حوزه آبخیز میراخور ماهنشان ۳۰۰ هکتار عملیات مربوط به بذرکاری و کپه کاری و حفاظت و قرق در دستور کار قرار گرفته است.

سلطان نژاد با اشاره به سطح عملیات اعلامی برای انجام عملیات کودپاشی به مساحت ۶۵ هکتار در هزاررود حوزه آبخیز هارون آباد طارم ابرار کرد: در حوزه آبخیز عالی قاپوی کرسف در شهرستان خدابنده هم پروژه مربوط به کپه کاری و بذرکاری به مساحت ۳۰۰ و عملیات حفاظت و قرق به سطح ۳۰۰ هکتار در نظر گرفته شده است.

وی گفت: با این اوصاف در مجموعه سطح پروژه های بیولوژیکی صندوق توسعه ملی در حوزه کودپاشی، بذرپاشی، کپه کاری و بذرکاری، تبدیل دیمزار، حفاظت و قرق به ترتیب ۱۳۳، ۲۰۰، ۱۳۹۵، ۱۵۰ و ۲۲۷۵ هکتار بوده است، اعلام کرد: نصب ۴۷ دستگاه آبشخوار، بانکت گذاری به سطح ۲۲ کیلومتر، نهالکاری به میزان ۲۲ هکتار و آبیاری و مراقبت به سطح ۱۸۶ هکتار از موارد در نظر گرفته شده برای انجام پروژه های بیولوژیکی از محل صندوق توسعه ملی است.

۱۱۰/ق

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست