بیش از ۵۰ درصد مردم دچار استرس و اضطراب هستند

پیام ملّت – مدیرکل امور اجتماعی استانداری زنجان گفت: امنیت روانی  لازم  در جامعه وجود ندارد پس برای کاهش استرس در جامعه برنامه‌های بسیاری را لازم داریم. به گزارش پیام ملّت مسیح الله سلطانی در همایش دختران، حمایت‌های روانی – اجتماعی، توسعه پایدار افزود: یکی از مواردی که در جامعه ما معمولا مورد غفلت واقع ...