اشتغال زایی حدود ۲۰ هزار نفر روز رهاورد پروژه های آبخیزداری

پیام ملّت-معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: اجرای پروژه های آبخیزداری در سال ۹۸ حدود ۲۰ هزار نفر روز در استان اشتغال مستقیم ایجاد کرده و موجب بهبود اشتغال حدود ۱۴ هزار نفر در شهرها و روستاها شده است. ...

کنترل سیلاب در قزوین با اجرای طرح‎های آبخیزداری

پیام ملّت- معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین گفت: ۹ طرح آبخیزداری با هدف کنترل سیلاب و ذخیره آب باران با اعتبارات باقی مانده از سال قبل صندوق توسعه ملی امسال در استان قزوین اجرا می‌شود. ...

مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های آبخیزداری مطلوب نیست

پیام ملّت-معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: میزان مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های آبخیزداری و از آن مهم تر تدوین سازوکارهای این نوع مشارکت هنوز مطلوب نیست. ...

پروژه های ملی آبخیزداری۶۸ درصد پیشرفت داشته است

پیام ملّت - معاون آبخیزداری اداره كل منابع طبیعی استان زنجان با بیان اینکه اینک در ۸ حوزه آبخیر استان پروژه های ملی در حال انجام است گفت: این پروژه ها با پیشرفت فیزیکی حدود ۶۸ درصدی همراه بوده است. ...