راهداری استان زنجان ۱۲ میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران آزادراه زنجان-تبریز دارد

در زمینه نگهداری آزادراه زنجان- تبریز قبل از سال ۹۸ پیمانکاران کار کرده‌اند و بالای ۱۲ میلیارد تومان نیز مطالبه دارند، اما اعتباری برای پرداخت مطالبات این پیمانکاران وجود ندارد. ...