تولید ۵۰هزار دقیقه محتوای آموزشی، صوتی وتصویری در ایام تعطیلی مدارس

پیام ملّت - مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت : در ایام کرونایی محتوای آموزشی تولید شده در مناطق آموزش و پرورش استان بیش از ۳۵هزار دقیقه بوده که در مجموع کل ۵۰هزار دقیقه معادل ۸۳۳ساعت است. ...