ارتقاء رتبه استانداردسازی ایران در سازمان جهانی استاندارد/ سازمان استاندارد تولید پنج خودروی غیرایمن در کشور را متوقف کرد

تا سال ۲۰۲۲ و انتهای سال ۱۴۰۰رتبه استانداردسازی کشور از ۲۶ به ۲۲ ارتقا یافته است.کشور ایران در اظهارنامه‌های ثبت علائم تجاری در بین ۱۳۲ کشور دنیا رتبه اول را دارد که این اخبار هم باید به گوش مردم برسد. ...