توزیع بسته های آموزشی در مناطق محروم استان / امتحانات کودکان استثنایی مجازی و حضوری برگزار شد

پیام ملّت- رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان زنجان از توزیع بسته‌های آموزشی در میان کودکان مناطق محروم استان زنجان خبر داد. ...