توقیف یکدستگاه کامیون در حال برداشت شن و ماسه غیر مجاز از رودخانه زنجانرود

پیام ملّت- عوامل امور منابع آب زنجان با همکاری پیمانکار و نیروی انتظامی یکدستگاه کامیون را که در حال برداشت مصالح بصورت غیر مجاز از رودخانه زنجانرود در اراضی روستای والارود بود، توقیف کردند. ...