پیگیر اختصاص مسکن برای خبرنگاران هستم

پیام ملّت-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از ابتدای ورودم به استان زنجان با توجه به مطرح بودن اختصاص مسکن برای خبرنگاران، پیگیر این موضوع بودم و تا رسیدن به نتیجه این موضوع پیگیری می‌شود. ...

همدلی رسانه‌های زنجان با مدافعان سلامت قابل تقدیر است

پیام ملّت- رئیس سازمان بسیج رسانه استان زنجان گفت: بسته‌های بهداشتی در بین خبرنگاران استان زنجان از سوی سازمان بسیج رسانه این استان توزیع می شود. ...