بودجه ۸۲۹میلیاردی شهرداری زنجان تصویب شد

پیام ملّت- در جلسه امروز شورای شهر زنجان، بودجه شهرداری به مبلغ ۸۲۹ میلیارد و ۲۴۴ هزار و ۴۰۰ تومان توسط اهضای شورای شهر به تصویب رسید. ...