فروش ۱۹۶ میلیون تومانی کتابفروشی های زنجان در«زمستانه کتاب»

پیام ملّت- سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت:طبق آنچه در سامانه مطرح شده کل فروش ۱۱ کتابفروشی زنجان که در طرح زمستانه حضور داشتند یک میلیارد و ۹۶۲ میلیون و ۳۱۸ هزار ریال بوده است. ...