۷۷درصد ساختمان ها در زنجان مغایر با پروانه ساختمانی احداث می شود/اشتغال بیش از۴۰۰ نفرازمهندسان استان در طرح نهضت ملی مسکن

طبق بازدیدها و بازرسی های انجام گرفته در استان زنجان حدود ۲۳ درصد ساختمان ها مطابق پروانه ساختمانی احداث می شود و ۷۷ درصد مغایر با پروانه ساختمانی است. ...