همه شهرستان های زنجان به جز یک شهرستان در وضعیت زرد هستند

پیام ملّت- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: همه شهرستان های زنجان در وضعیت زرد هستند و فقط یک شهرستان نارنجی است. ...