کاهش استرس با دسترسی مردم به فضای سبز بیشتر در طراحی شهری

برنامه ریزی شهری با محوریت فضای سبز  به عنوان ابزاری برای مداخله اولیه برای کاهش مشکلات سلامت روان معرفی میشود که متاسفانه در طراحی فضای شهری و شهرک و مجتمع های مسکونی در شهر نادیده انگاشته شده  است که احساس تنهایی و اضطراب را به شهروندان القا می کند. ...

ششمین جشنواره بین‌­ا­لمللی عکس سلامت روان ۲۰۲۰

پیام ملّت- ششمین جشنواره بین المللی عکس سلامت روان ۲۰۲۰، با استفاده از هنر عکاسان ایران و جهان توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان برگزار می شود. ...