چراغ شب یلدا را روشن نگه داریم

قدیمی هابه استکانی چای هم بسنده می کردند و به بهانه نداشتن، چراغ دورهمی را خاموش نمی کردند. برخی به خاطرخالی بودن سفره ترجیح میدهند که به روی خودشان نیاورند که شب یلدا است.موبایل ها را خاموش کنیم و متعلق به دنیای واقعی باشیم. ...

برنامه‌های ویژه تلویزیون برای شب یلدا

پیام ملّت-تلویزیون در شب یلدای امسال با توجه به ضرورت رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و اجتناب از برگزاری دورهمی‌های خانوادگی؛ همگام با این سنت دیرینه، برنامه‌هایی آماده کرده است. ...