کاروان سرای شاه عباسی نیک پی بلا تکلیف مانده است

پیام ملّت- شهردار نیک پی از بلاتکلیف ماندن کاروانسرای شاه عباسی در نیک پی خبر داد و گفت: از کاروان سرای شاه عباسی به عنوان یک انبار استفاده می شود. ...