دستگاه قضایی استان زنجان جزء ۵ استان اول در اعمال مجازات های جایگزین حبس

پیام ملّت- رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: دستگاه قضایی استان زنجان با صدور بیش از ۱۴۲۰ رای جزء ۵ استان اول کشور می باشد. ...