صنعت کفش هیدج با یک سوم ظرفیت توان تولید در حال فعالیت است

اگر صنعت کفش هیدج با ظرفیت ۱۰۰ درصد اسمی فعالیت کند می توان تعداد اشتغالزایی را به ۶ هزار نفر برساند، اما به دلیل نبود نیروی کار ماهر در حال حاضر با یک سوم ظرفیت توان تولید در حال فعالیت است. ...