زنان زنجانی پیشتازدر اجرای طرح ملی مشاغل خانگی

بیشترین متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در این استان را زنان تشکیل می‌دهند. ...

۶۵۵ نفر در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی زنجان به بازار راه یافتند

مدیر اجرایی طرح ملی مشاغل خانگی در زنجان گفت: تاکنون ۶۵۵ اتصال به بازار در اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان زنجان انجام شده است. ...

زنجانی‌ها از طرح ملی مشاغل خانگی استقبال کردند

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در ۳۱ استان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی به عنوان کارفرما و ناظر و جهاددانشگاهی به عنوان مجری طرح در حال اجرا است. طرح ملی توسعه مشاغل خانگی از برنامه‌های اشتغال فراگیر است که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها، کمک و حمایت از کسب و کارهای خرد در حال اجرا است. ...