کرونا«عامل توفیق» در «عرصه سیاسی» نیست

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه برای رهایی از کرونا باید همدل باشیم، گفت: مساله دیگر اجتناب از سیاسی‌کاری است که من بسیار نگران همین سیاست زدگی هستم چراکه عده‌ای تلاش می‌کنند کرونا را عامل توفیق در عرصه سیاست کنند. ...