امدادگران هلال احمر با جان و دل خدمت می کنند

پیام ملّت- فرماندار شهرستان طارم گفت: امدادگران جمعیت هلال احمر با جان و دل در بدترین شرایط برای هموطنان خدمات ارائه می دهند. ...

۸ کیلومتر از مسیر روستایی شهرستان طارم آسفالت ریزی می شود

پیام ملّت- فرماندار طارم گفت: در راستای تحقق شعار امسال، ۸ کیلومتر از راه های روستایی شهرستان در قالب طرح جابر آسفالت ریزی خواهد شد. ...

اولویت واگذاری زمین های سایت کارگاهی روستایی طارم برای واحدهای فرآوری و بسته بندی زیتون است

پیام ملّت- فرماندارطارم گفت: ۶۰ درصد محصول تولیدی زیتون طارم توسط واحدهای فرآوری خانگی فرآوری می شود و اولویت واگذاری اراضی در سایت کارگاهی روستایی با واحدهای فرآوری و بسته بندی زیتون است. ...