مذاکرات نباید فرسایشی شود

رهبر معظم انقلاب فرمودند: باید مراقبت شود مذاکرات فرسایشی نشود و نباید طرف‌ها مذاکره را کش دهند زیرا برای کشور ضرر دارد. ...