توزیع هزار تن میوه شب عید در ۷۱ غرفه در استان زنجان

پیام ملّت- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: هزار تن میوه شامل ۶۰۰ تن پرتقال، ۲۰۰ تن سیب قرمز و ۲۰۰ تن سیب زرد برای عرضه با قیمت تنظیم بازاری در استان خریداری شده است. ...