رسالت شورای نگهبان برخورد قاطع با پول های کثیف در انتخابات از طریق رد صلاحیت است/هیچ نماینده ای در مدت یک هفته نمی تواند خود را معرفی کند

پیام ملّت-رئیس شورای شهر ارمغانخانه گفت: برخورد قاطع با ورود پول های کثیف به انتخابات از طریق رد صلاحیت از جمله وظایف خطیر شورای نگهبان است. ...