۱۰۰ بیمار کرونایی در «ICU» بیمارستان‌های زنجان بستری هستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: حدود ۱۰۰ بیمار کرونایی در بخش آی سی یو بیمارستانهای زنجان بستری و یک سوم از این بیماران، بدحال و بطور معمول روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ نفر هم در انتظار ورود به این بخش هستند. ...