• تاریخ: ۱۳۹۴-۰۹-۲۹
  • شناسه خبر: 139

تماس با «پیام ملّت».

آدرس: زنجان، خیابان سعدی، خیابان زینبیه غربی، ساختمان جم, طبقه ۲، واحد ۵
تلفن: ۳۳۳۲۱۸۵۳-۰۲۴
فکس: ۳۳۳۲۱۸۵۴-۰۲۴

آدرس الکترونیکی :  www.payamemellat.ir

پست الکترونیکی: payamemellatnews@gmail.com