۹ کشاورز زنجانی در کشوربرگزیده شدند/ استان زنجان۱۰۰ هزار نفر بهره‌بردار کشاورزی دارد/ زنجان پتانسیل تولید سالانه ۲۷ هزار تن آبزی را دارد

دراستان زنجان ۱۰۰ هزار نفر بهره‌بردار کشاورزی وجود دارد. این استان پتانسیل تولید سالانه ۲۷ هزار تن آبزی را دارد که در معیشت مردم تاثیر قابل توجهی دارد. ...