وضعیت دو دشت زنجان و ابهر به لحاظ سطح آب زیر‌ زمینی بحرانی است/برداشت آب در این دو دشت بیش از حد مجاز است

در حال حاضر وضعیت دو دشت زنجان و ابهر به لحاظ سطح آب زیر‌ زمینی بحرانی است،برداشت آب در این دو دشت بیش از حد مجاز است و سطح آب زیر زمینی در این دشت‌ها هرسال افت می کند. ...