توجیهات زیست محیطی سد ایالو بارها ارائه شده است

پیام ملّت- در پی اختلافات موجود در خصوص سد ایالو با فعالان محیط زیستی رئیس شرکت آب منطقه ای زنجان در واکنش به نامه رئیس محیط زیست استان زنجان درخصوص عدم مجوز این سد گفت: بارها این اعتراضات از سوی ما پاسخ داده شده است. ...