۲۳ میلیون متر مکعب بر حجم سفره های آب زیرزمینی ابهر افزوده شده است

پیام ملّت- مدیر منابع آب شهرستان ابهر گفت: سد کینه ورس ابهر این‌روزها ۱۴ میلیون متر مکعب آب در خود ذخیره کرده است. ...