تکذیب هرگونه سرقت مسلحانه در زنجان

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان هرگونه سرقت مسلحانه در زنجان را تکذیب کرد. ...