آزادی ۲۴ زندانی استان زنجان در پی دستور رئیس قوه قضاییه/ ۱۰ آزادی‌ مربوط به وقایع اخیر است

در راستای دستور اخیر رئیس قوه قضاییه ، ۲۴ زندانی از زندان‌های زنجان آزاد شدند. ۱۰نفر از آزاد شدگان، از بازداشت شدگان وقایع اخیر در استان هستند. ...