تخفیف ۵۰ درصدی برای صدور پروانه ساختمانی بافت های فرسوده در قیدار

پیام ملّت-شهردار قیدار از اختصاص وام ۷۰ میلیون تومانی با نرخ بهره ۹ درصد جهت نوسازی بافت های فرسوده خبر داد. ...