اقتصاد ایران در برابر کرونا تنها ۳ درصد آسیب دید

پیام ملّت - رئیس جمهور گفت: ارتقای تاب‌آوری اقتصاد و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سرلوحه تلاش‌های دولت است. ...