رهبر انقلاب

دفاع مقدس یکی از عقلانی‌ترین حرکات ملت ایران بود

پیام ملّت-دفاع مقدس یکی از عقلانی‌ترین حوادث ملت ایران بود،بعضی‌ها با استناد به یک خطای یک جمعی، مجموعه دفاع مقدس را به بی‌تدبیری متهم می‌کنند؛ مطلقا این طوری نیست،دفاع مقدس از اول کار،نشان دهنده عقلانیت در این عرصه بود. ...