آیت الله صانعی

زندگی نامه آیت الله صانعی

پیام ملّت - آیت‌الله یوسف صانعی، مرجع تقلید، عالم و مجاهدی بود که فعالیت‌های‌ علمی‌ و فرهنگی‌ بسیاری‌ را به‌ جامعه‌ اندیشمندان و دانش‌پژوهان ارزانی‌ داشت‌. ...