اعلام میزان زکات فطره از دفتر آیت‌الله حسینی‌زنجانی

پیام ملّت- دفتر آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌زنجانی میزان زکات فطره بر اساس قوت غالب گندم را ۹۰۰۰ تومان اعلام کرد. ...