تا ۱۰روز آینده ۷ دستگاه اتوبوس به خطوط اتوبوسرانی اضافه میشود/ با اضافه شدن اتوبوسهای جدید زمان انتظار برای خطوط اتوبوس به ۱۰دقیقه کاهش میابد

اعتراض مردم به طولانی شدن زمان انتظار برای برخی خطوط اتوبوس کاملا به جا است. ۲۰ دقیقه انتظار نه مورد قبول ما است و نه مردم. مدت انتظار برای خطوط به دلیل کمبود اتوبوس است که با اضافه شدن اتوبوس های خریداری شده این زمان به ده دقیقه کاهش خواهد یافت. ...