تزریق واکسن کرونا اجباری نیست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: اجباری در تزریق واکسن کرونا برای افراد نیست و افرادی که داوطلب می‌شوند چنانچه به هر دلیل، مایل نباشند، واکسن دریافت نمی‌کنند و اگر در مراحل بعدی تمایل داشتند، این مهم انجام می شود. ...