عدم عرضه مسکن در سالهای اخیر دلیل افزایش اجاره و گرانی مسکن است

استاندار زنجان با اشاره به اعتراض مردم به ویژه جوانان به افزایش اجاره بها و گرانی مسکن در زنجان گفت: به دلیل عدم عرضه مسکن در طول این سال‌ها این افزایش قیمت شکل‌ گرفته است. ...