بیگدلی - فرماندار خدابنده

۲۱ هکتار از زمین های اراضی ملی شهر قیدار تحویل اداره راه و شهرسازی شد

پیام ملّت- فرماندار شهرستان خدابنده گفت: ۲۱ هکتار از زمین های اراضی ملی شهر قیدار برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن تحویل اداره راه و شهرسازی می شود. ...