اراضی تصرفی مناطق نجف آباد و اسلام آباد تعیین تکلیف و واگذار می‌شوند

عرصه ساختمان‌های احداثی در اراضی تصرفی تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن در سطح استان زنجان و در شهر زنجان از جمله مناطق نجف آباد و اسلام آباد تعیین تکلیف و واگذار می‌شوند. ...