افزایش ۴۰ درصدی مصرف اینترنت زنجانی ها در روزهای کرونایی

مصرف اینترنت مشترکان زنجانی از فروردین ۹۹ تا کنون ۴۰ درصد افزایش داشته است. ...