عذرخواهی از علی لاریجانی بخاطر یک تهمت عجیب

باهنر ادعای ارتباط علی لاریجانی با انگلیسی ها که از سوی کریمی قدوسی مطرح شده بود را رد کرد و دستگاه منتشر کننده خبر از ایشان عذرخواهی کرد. ...