صدرو دفترچه بیمه سلامت بدون آزمون وسع تا پایان سال

پیام ملّت-رئیس اداره بیمه گری و درآمد بیمه سلامت استان زنجان گفت:براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا تا پایان سال جاری بیمه شده های سلامت همگانی و روستایی بدون ثبت درخواست ارزیابی وسع از پوشش بیمه سلامت برخوردار می شوند. ...