تحرکات ایذایی ترامپ و انفعال اروپا

پیام ملّت -هرچه به موعد پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران طبق برجام نزدیک می‌شویم،تحرکات ایذایی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران افزایش می‌یابد. ...