کسب رتبه سوم در شاخص امنیت برای استان زنجان

پیام ملت-استاندار زنجان گفت:تعامل مردم با پلیس در برقراری امنیت بالا بوده که دستاورد آن کسب رتبه سوم در شاخص امنیت بوده است. اسدالله درویش امیری در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی زنجان با اشاره به اینکه هیچ دستگاهی به اندازه نیروی انتظامی به طور مستقیم با مردم ارتباط ندارد افزود:نیروی انتظامی مظهر ...