مهمترین موارد نقض حقوق شهروندی در جامعه، شناسایی شود

پیام ملت-استاندار زنجان با تاکید بر اینکه، مهمترین و شایع ترین موارد نقض حقوق شهروندی در جامعه شناسایی شود،افزود:نهاد های مدنی ،عمومی و تشکل ها،مطالبات مردم را در جامعه تبیین و تشریح نمایند تا در جهت سالم سازی محیط و مبارزه با سوء استفاده گران اقدامات اساسی صورت پذیرد. اسدلله درویش امیری در اولین جلسه ...