ثبت نام متقاضیان آزمون استخدامی بانک تجارت از ۲ اسفند آغاز شد

ثبت نام متقاضیان آزمون استخدامی بانک تجارت به منظور تکمیل کادر اجرائی شعب و ادارات در سمت بانکدار (متصدی دریافت و پرداخت‏‏‏‏-تحویلدار) و متصدی امور اداری آغاز شد. ...

استخدام معاونت آموزشهای عمومی و مهارتی (سما) دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان

معاونت آموزشهای عمومی و مهارتی (سما) دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان استخدام می کند. ...