چشم انتظاری مردم چهار شهرستان، برای افتتاح استخرهای موجود در این شهرستان‌‌ها/ کمبود اعتبار مشکل اصلی عدم افتتاح استخرها

مردم چهار شهرستان ابهر، خرمدره، صائین قلعه و هیدج سه سال است که منتظر بازگشایی استخرهای ساخته و حتی بعضاً افتتاح شده در این شهرستان‌ها هستند. ...